ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต


ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต  

** ทั้งนี้ก่อนดำเนินการสมัครขอให้อ่านร่างประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างละเอียด  (ติด file pdf ตามที่แนบมาด้วยตรงนี้ค่ะ)

 

1.  กรอกใบสมัครด้วยตนเองใน website ของแพทยสภาที่ http://tmc.or.th/tcgme

2.  โอนเงินค่าสมัคร 700 บาทเข้าบัญชี

"สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"

ธนาคารทหารไทย

สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

เลขที่ 038 267 132 9  

3.  ส่งเอกสารการสมัครและใบโอเงิน **(พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด) มาที่

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

4.  เอกสารการสมัครต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562