Print
Hits: 4327

International Sepsis Forum 2018 a joined meeting with the 9th Critical Care Conference in Thailand

       การประชุม International Sepsis Forum 2018 


*ลงทะเบียนคลิ๊ก link ด้านล่าง

http://sepsisforum2018.com

            -----------------------------------------------------

รับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียน เท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้รับทุน <<

-----------------------------------------------------

ขอเชิญแพทย์/พยาบาลผู้สนใจร่วมนำเสนอ Abstract ในการประชุม

International Sepsis Forum 2018

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Abstract link is:

http://internationalsepsisforum.com/sepsisconferences/abstract-submission/

-----------------------------------------------------

"ขอเชิญบริษัท ห้างร้านร่วมสนับสนุนการจัด Sumposium & Booth & กิจกรรมอื่น ๆ"

>> SPONSOR & EXHIBITION      >> SPONSOR BOOKING FORM