------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

วารสาร


 

ชื่อเอกสาร

1

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

2

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559

3

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

4

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

5

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-4 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557

6

วารสารเวชบำบัดวิกฤต :  ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 3/256

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------

อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE ระหว่างวันที่ 12–13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------