งดการประชุม
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
หนังสือ ICU Survival Guidebook

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.