งดการประชุม
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
หนังสือ ICU Survival Guidebook

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.