งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
กรรมการสมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ ร่วมงานมุฑิตาจิต รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 31 มกราคม 2563
หนังสือ ICU Survival Guidebook