International Sepsis Forum 2018 a joined meeting with the 9th Critical Care Conference in Thailand

       การประชุม International Sepsis Forum 2018 


*ลงทะเบียนคลิ๊ก link ด้านล่าง

http://sepsisforum2018.com

            -----------------------------------------------------

รับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียน เท่านั้น จำนวน 50 ทุน สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sepsis Forum 2018 & The 9th Critical Care Conference in Thailand ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

>> ประกาศรายชื่อผู้รับทุน <<

-----------------------------------------------------

ขอเชิญแพทย์/พยาบาลผู้สนใจร่วมนำเสนอ Abstract ในการประชุม

International Sepsis Forum 2018

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Abstract link is:

http://internationalsepsisforum.com/sepsisconferences/abstract-submission/

-----------------------------------------------------

"ขอเชิญบริษัท ห้างร้านร่วมสนับสนุนการจัด Sumposium & Booth & กิจกรรมอื่น ๆ"

>> SPONSOR & EXHIBITION      >> SPONSOR BOOKING FORM

 

 


หนังสือAll About Critical Care:Toward critical care excell

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ ...

 หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

 

Sales price: 460.00 บาท

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ...

หนังสือ The Acute Care

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุมในปีนี้ ได้แก่ ...

หนังสือ The Best ICU

Sales price: 800.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม ได้แก่ ...

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

Sales price: 199.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบท ...