รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

นายกสามาคม
เวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
 

สารจากนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤต แห่งประเทศไทย

 

สวัสดีครับ เพื่อนแพทย์ พยาบาล ท่านอาจารย์ ท่านผู้บริหาร และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบำบัดวิกฤตทุกท่านครับ

 
        1 รอบปีแห่งการรอคอยของพวกเรามาถึงอีกแล้วครับ การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กทม.  1 รอบปีแห่งการประชุมวิชาการที่ผู้ร่วมประชุมรอคอยจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความก้าวหน้าในการรักษาภาวะวิกฤตที่พบบ่อย การรักษาล้ำยุคทางเวชบำบัดวิกฤต ประสบการณ์จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศใน Meet the expert รวมถึงการอบรมฝึกปฏิบัติการและความรู้ลึกจำเพาะเรื่องใน 6 หัวข้อของ Pre-congress educational program ในวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า นับเป็น  1 รอบปีแห่งการรอคอยของวิทยาการที่จะมีโอกาสบรรยายในการประชุมวิชาการที่ผู้เข้าประชุมมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีของการประชุมวิชาการทางการแพทย์ในประเทศไทย
 
        ถ้าเริ่มนับจากการตั้งชมรมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ปีนี้นับเป็น 26 ปีของเวชบำบัดวิกฤต เป็นปีที่ 24 ของการก่อตั้งสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ปีนี้ที่เราจัดต่อเนื่องกันมานับเป็นครั้งที่ 22 ปีนี้หัวข้อหลักในการประชุมคือ “The Smart ICU” ในแวดวงแพทยศาสตร์ศึกษา หลายท่านคงคุ้นกับคำกล่าวของ William A Ward ที่ว่า “ The mediocre teacher tells, The good teacher explains, The superior teacher demonstrates, The great teacher inspires” ซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯเรายังเน้นแนวคิดเดิมที่จะมีทั้งการเล่าเรื่องราว คำอธิบาย การสอนให้จำ ทำให้ดู รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพรุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจและความฮึกเหิมที่จะทำงานใน ICU ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วยระยะวิกฤตครับนั่นคือ พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤตด้วยทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงสุดเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้ออำนวยครับ ก้าวสู่การเป็น “The Smart ICU”
 
        ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนแพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทุกสาขา ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้บริหาร พยาบาลและเภสัชกรที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต กึ่งวิกฤต หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหอผู้ป่วยเหล่านี้ รีบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ แล้วพบกันทั้งการประชุมวิชาการประจำปี 18-20 ธันวาคมนี้ และ Pre-congress educational programs ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นี้ นะครับ
 
 
 
 
 

Pre-congress educational program

วันที่ 17 ธันวาคม 2557  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 

UPDATE กำหนดการ Precongress

P1   Mechanical ventilation                                                                                
P2   Bedside laboratory interpretation: CXR, EKG,
       Blood gas, Electrolytes


P3   Recruitment maneuver, PEEPtitration and Prone position

P4   Practical therapeutic hypothermia (รับจำนวน 40 คน)         

P5   Hemodynamic monitoring                                                                       
P6   Critical care sonography& ultrasound guided vascular access
       (รับจำนวน 40 คน) 
              

 
 
      หมายเหต สำหรับผู้สนใจ ต้องลงทะเบียนเพิ่มรับจำนวนจำกัด และเลือกได้คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น
   
  ดาวโหลดกำหนดการประชุม และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
   
 
   
  ดาวโหลด Poster และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว