สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

 
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล ท่านอาจารย์ ท่านผู้บริหาร และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบำบัดวิกฤตทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีและการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok ปีนี้เราจัดต่อเนื่องกันมานับเป็นครั้งที่ 23 หัวข้อหลักในการประชุมคือ “The Acute Care”
 
 
 
   
  ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
   
 
   
  ดาวน์โหลด Poster และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
   
 
   
  ดาวน์โหลด Brochure และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
   
 
   
   
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16,17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว