รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

นายกสมาคม
เวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
 

สารจากนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤต แห่งประเทศไทย

 

สวัสดีครับ เพื่อนแพทย์ พยาบาล ท่านอาจารย์ ท่านผู้บริหาร และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบำบัดวิกฤตทุกท่านครับ

 
        1 รอบปีแห่งการรอคอยของพวกเรามาถึงอีกแล้วครับ การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กทม.  1 รอบปีแห่งการประชุมวิชาการที่ผู้ร่วมประชุมรอคอยจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความก้าวหน้าในการรักษาภาวะวิกฤตที่พบบ่อย การรักษาล้ำยุคทางเวชบำบัดวิกฤต ประสบการณ์จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศใน Meet the expert รวมถึงการอบรมฝึกปฏิบัติการและความรู้ลึกจำเพาะเรื่องใน 6 หัวข้อของ Pre-congress educational program ในวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า นับเป็น  1 รอบปีแห่งการรอคอยของวิทยาการที่จะมีโอกาสบรรยายในการประชุมวิชาการที่ผู้เข้าประชุมมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีของการประชุมวิชาการทางการแพทย์ในประเทศไทย
 
        ถ้าเริ่มนับจากการตั้งชมรมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ปีนี้นับเป็น 26 ปีของเวชบำบัดวิกฤต เป็นปีที่ 24 ของการก่อตั้งสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ปีนี้ที่เราจัดต่อเนื่องกันมานับเป็นครั้งที่ 22 ปีนี้หัวข้อหลักในการประชุมคือ “The Smart ICU” ในแวดวงแพทยศาสตร์ศึกษา หลายท่านคงคุ้นกับคำกล่าวของ William A Ward ที่ว่า “ The mediocre teacher tells, The good teacher explains, The superior teacher demonstrates, The great teacher inspires” ซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯเรายังเน้นแนวคิดเดิมที่จะมีทั้งการเล่าเรื่องราว คำอธิบาย การสอนให้จำ ทำให้ดู รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพรุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจและความฮึกเหิมที่จะทำงานใน ICU ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วยระยะวิกฤตครับนั่นคือ พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤตด้วยทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงสุดเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้ออำนวยครับ ก้าวสู่การเป็น “The Smart ICU”
 
        ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนแพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทุกสาขา ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้บริหาร พยาบาลและเภสัชกรที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต กึ่งวิกฤต หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหอผู้ป่วยเหล่านี้ รีบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ แล้วพบกันทั้งการประชุมวิชาการประจำปี 18-20 ธันวาคมนี้ และ Pre-congress educational programs ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นี้ นะครับ
 
 
 
 
 

Critical Care Medicine 2014: The Smart ICU

หนังสืองานประชุมประจำปี 2557
  หนังสืองานประชุมประจำปี 2557
ชื่อเรื่อง Critical Care Medicine 2014: The Smart ICU
   
  ราคาหน้าปก 660.-บาท
   
 
 มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                และสำนักงานสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5  หรือโทร. 083-713-4043  FAX & Tel. 02-718-2255
หรือ E-mail: admin@criticalcarethai.org
sudarat_jaw@hotmail.com;amonluck23@hotmail.com


           

 
 
 
  Pocket Book ชื่อเรื่อง
"รู้ไว้ก่อนไป ... ICU ความจริง 12 ประการที่ต้องรู้"
   
  ราคาหน้าปก 199.-บาท
   
 
 มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                และสำนักงานสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5  หรือโทร. 083-713-4043  FAX & Tel. 02-718-2255
หรือ E-mail: admin@criticalcarethai.org
sudarat_jaw@hotmail.com;amonluck23@hotmail.com


           

 
      
   
  ดาวโหลดกำหนดการประชุม และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
   
 
   
  ดาวโหลด Poster และรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว