------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 Critical Care Medicine 2014

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 Critical Care Medicine 2014: The Smart ICU

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปีและการอบรมระยะสั้นประจำปี พ.. 2557 Critical Care Medicine 2014: The Smart ICU ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.. 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบกับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความก้าวหน้าในการรักษาภาวะวิกฤตที่พบบ่อย การรักษาล้ำยุคทางเวชบำบัดวิกฤต และพบกับประสบการณ์จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศไทยใน Meet the expert รวมถึงการอบรมฝึกปฏิบัติการและความรู้ลึกจำเพาะเรื่องใน หัวข้อของ Pre-congress educational program ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.. 2557 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถ้าเริ่มนับจากการตั้งชมรมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ปีนี้นับเป็น 26 ปีของเวชบำบัดวิกฤตในประเทศไทย เป็นปีที่ 24 ของการก่อตั้งสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 22 แล้ว โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้คือ “The Smart ICU” ในแวดวงแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งหลายท่านคงคุ้นกับคำกล่าวของ William A Ward ที่ว่า “The mediocre teacher tells, The good teacher explains, The superior teacher demonstrates, The great teacher inspires” ซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ยังเน้นแนวคิดเดิมที่จะมีทั้งการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ คำอธิบาย การสอนให้จำ ทำให้ดู รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพรุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจและความฮึกเหิมที่จะทำงานใน ICU ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วยระยะวิกฤตนั่นคือ พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤตด้วยทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงสุดเท่าที่ทรัพยากรจะเอื้ออำนวย ก้าวสู่การเป็น “The Smart ICU”

“คำว่า The Smart ICU ในอดีตอาจจะเข้าใจว่าต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์มากมาย แต่ The Smart ICU ที่ทางสมาคมฯ มุ่งหมายจะจัดในปีนี้ คือเรื่องของการจัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้สูงสุด เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาให้น้อยลง รวมทั้งลดระยะเวลาในการอยู่ใน ICU ให้สั้นลงด้วย จึงจะเรียกว่าเป็น ICU ที่ทำงานได้อย่าง Smart และเป็นการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมที่สุด ซึ่งเรากำลังจะเดินหน้าไปในทิศทางนั้น เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น”

สำหรับการประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็น Pre-congress educational program การอบรมฝึกปฏิบัติการและความรู้ลึกจำเพาะเรื่องใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. Mechanical ventilation 2. Bedside laboratory interpretation: CXR, EKG, Blood gas, Electrolytes 3. Recruitment maneuver, PEEP titration and Prone position 4. Practical therapeutic hypothermia 5. Hemodynamic monitoring และ 6. Critical care sonography & ultrasound guided vascular access ผู้สนใจต้องลงทะเบียนเพิ่ม รับจำนวนจำกัด และเลือกได้คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น

ส่วนในการประชุมวิชาการประจำปีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการบรรยายรวมทั้ง Symposium จำนวน 54 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 92 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสถาบันอื่น ๆ เช่น สถาบันโรคทรวงอก หรือแม้แต่จากโรงพยาบาลเอกชน โดยวิทยากรแต่ละท่านล้วนเป็นแพทย์/อาจารย์แพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญขั้นสูงทางด้านเวชบำบัดวิกฤตและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตมายาวนาน

เนื่องจากความรู้ทางด้านเวชบำบัดวิกฤตมีความหลากหลายมาก รูปแบบของการจัดการประชุมจึงแบ่งการบรรยายออกเป็น 5 ห้อง โดยจัดประชุมพร้อมกัน คู่ขนานกันไปตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความก้าวหน้าในการรักษาภาวะวิกฤตที่พบบ่อย การรักษาล้ำยุคทางเวชบำบัดวิกฤต เป็นต้น เรียกได้ว่ามีความหลากหลาย น่าสนใจ ครอบคลุมทางด้านเวชบำบัดวิกฤตอย่างครบถ้วน และถือเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด

“เวชบำบัดวิกฤตเป็นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านองค์ความรู้ค่อนข้างรวดเร็วกว่าสาขาอื่น ๆ วิธีคิดเดิมที่เคยคิด เคยเชื่อ เมื่อ 3-5 ปีที่แล้วว่าถูกต้องที่สุด ดีที่สุด ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการอัพเดทองค์ความรู้และความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการรักษาอยู่ตลอดเวลา”

รศ.นพ.บุญส่ง กล่าวอีกว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีสำคัญ คือเป็นปีที่ 24 ของการก่อตั้งสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีการบรรยายถึงประวัติศาสตร์ของเวชบำบัดวิกฤตตั้งแต่จุดเริ่มต้นในอดีตสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันและแผนงานในอนาคต รวมทั้งพูดคุยปัญหากำลังคนที่ยังขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ ICU พยาบาล ICU รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนด้านต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ICU มีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเตียงทั่วประเทศที่มีอยู่ 6,000-7,000 เตียง แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมทางเวชบำบัดวิกฤตมีประมาณ 100 คน และเป็นอาจารย์อาวุโสส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นแพทย์ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยหนักจริง ๆ อาจจะมีไม่ถึง 100 คน แม้ว่าปัจจุบันเราสามารถฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย ICU ที่เรียกว่า “แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หรือ Intensivist” ภายในประเทศของเราเอง จนถึงปีที่ผ่านมามีผู้จบการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 60 คน แต่ก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน ICU ทั่วประเทศในขณะนี้จะดูแลโดยแพทย์ที่จบสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาโรคหัวใจ โรคปอด โรคไต หรือศัลยแพทย์ที่ติดตามมาดูแลผู้ป่วยต่อใน ICU แต่เนื่องจากผู้ป่วยหนักใน ICU ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะระบบอวัยวะเดียว เช่น หัวใจ หรือปอด แต่มักมีปัญหาในหลายระบบ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาใน ICU ควรจะต้องมีเจ้าภาพที่ได้ประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากแพทย์หลากหลายสาขาที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วย เพื่อนำมาประเมินและตัดสินใจจากภาพรวมทั้งหมดว่าผู้ป่วยรายนี้ควรจะดำเนินการรักษาอย่างไร เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด โอกาสรอดชีวิตสูงสุด และอยู่รักษาใน ICU สั้นลง

ท้ายนี้ รศ.นพ.บุญส่ง กล่าวว่า “ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนแพทย์เวชบำบัดวิกฤต อายุรแพทย์ทุกสาขา ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้บริหาร พยาบาล และเภสัชกรที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต กึ่งวิกฤต หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหอผู้ป่วยเหล่านี้ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ในวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้อย่างแน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้มาอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเวชบำบัดวิกฤต เพื่อนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน ICU ที่แต่ละท่านปฏิบัติงานอยู่ หรือถ้าต้องการฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นพิเศษก็สามารถสมัครเข้าร่วมใน Pre-congress educational programs ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2718-2255, 08-3713-4043 E-mail: admin@criticalcarethai.org, amonluck23@hotmail.com หรือ www.criticalcarethai.org

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------