------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

Pre-congress

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าฟัง 

Pre-congress "Criitcal Care Strategies to Improve Outcom in Complicated Surgical Patient"

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559  เวลา 8.45-16.30 น.  

ณ ห้องบ้านบึง โรแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  

ในการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจสมัครเข้าฟังฟรีในนามสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
ทาง e-mail: criticalcarethai@hotmail.com หรือโทร. 083-713-4043  
โดยแจ้ง  (1) ชื่อ-นามสกุล  (2)  สถาบัน/หน่วยงาน  (3) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้  และ (4) E-mail address  
ทั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น"
 
 
 >>> Download เอกสาร <<<

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------