------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

19th APCCCM 2016 (SPONSOR PROSPECTUS)

ขอเชิญบริษัท/ห้างร้านที่สนใจ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจง เลือกตำแหน่งบูธ สำหรับการประชุม APCCM 2016 (13-15 ตุลาคม 2559 ณ Bangkok Conventon Centre at CentralWorld) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

อนึ่ง เนื่องจากบูธมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจโปรดส่งแบบแสดงความจำนงล่วงหน้าทาง e-mail (E-mail: apcccm@gmail.com; criticalcarethai@hotmail.com) หรือทางโทรสาร 02-714-2656 หากมีผู้จองเกินกว่าจำนวนบูธที่มี สมาคมฯ จะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังการส่งใบจองบูธ

 

 

 

 

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------