------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

19th APCCCM 2016

 

 

 

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ 19” ภายใต้หัวข้อหลักการประชุม “All about critical care” ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559

ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นพร้อมกับ 
- 2nd Joint meeting of JSICM & TSCCM
- 7th Critical Care Conference in Thailand
 
- 24th TSCCM Annual Meeting

 

โดยใช้ Bangkok Convention Center at CentralWorld bangkok เป็นสถานที่จัดการประชุม

 

Protocol Interhospital Critical Care Conference ครั้งที่ 3/256

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------

อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE ระหว่างวันที่ 12–13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------