------------------------------------------------------ >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<< >>ดูภาพจาก Album งานประชุม "CHOC"<<

-------------------------------------------------------

>>ดาวโหลดวารสารฉบับล่าสุด click<<

Part 1 - The Optimal Critical Care : Special Lecture Percutaneous Tracheostomy >>> รับชมเพิ่มเติม

International Sepsis Forum 2018

International Sepsis Forum 2018

a joined meeting with the 9th Critical Care Conference in Thailand

Abstract Submission: July 1, 2018

ขอเชิญแพทย์/พยาบาลผู้สนใจร่วมนำเสนอ Abstract ในการประชุม International Sepsis Forum 2018 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://internationalsepsisforum.com/sepsisconferences/abstract-submission/

Symposium & Booth for International Sepsis Forum 2018

ขอเชิญบริษัท ห้างร้านร่วมสนับสนุนการจัด Symposium & Booth & กิจกรรมอื่น ๆ

CHOC 2018 (ลงทะเบียน)

CHOC 2018 (ลงทะเบียน)

Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients. ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น17 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

Pre-congress

Pre-congress

BEST OF PREOPERATIVE CRITICAL CARE 2018 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 Ban Bung Room, Ambassador city, จอมเทียน พัทยา

CHOC 2018 (แผ่นพับ)

CHOC 2018 (แผ่นพับ)

Comprehensive Hemodynamic Optimization in Critically ill patients. ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น17 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ICU Everywhere

ICU Everywhere

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Theme "ICU Everywhere" 19 - 22 ธันวาคม 2561 pending...

Book for sale

หนังสือ The Best ICU

หนังสือ The Best ICU

หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม

 800.00  บาท
หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials

เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ

 460.00  บาท
หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

หนังสือ All About Critical Care: Toward critical care excell

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559...

 600.00  บาท
หนังสือ The Acute Care

หนังสือ The Acute Care

หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อ...

 600.00  บาท
หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบทเป็นเพียงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลของ...

 199.00  บาท

Protocol Interhospital Critical Care Conference

ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Core Lecture in Critical Care 2018

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

------------------------------------------------------

อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE ระหว่างวันที่ 12–13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TEXTBOOK OF CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต สนใจสามารถสั่งซื้อ ราคาเล่มละ 890 บาท ภายในประเทศส่งไปรษณีย์ฟรี !!! ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------