เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562

 

>> ลงทะเบียน onlink คลิก ที่นี่ <<

 

  

 

หนังสือAll About Critical Care:

Toward critical care excell

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับscientific program ของการประชุม ได้แก่ ... 


 

หนังสือ Mechanical Ventilation: 

The Essentials 

Sales price: 460.00 บาท

*หนังสือ Mechanical Ventilation: The Essentials เล่มนี้ได้จากการรวบรวมและกลั่นกรองงานวิจัย พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ซึ่งย่อยให้เหลือเฉพาะแก่นของศาสตร์นี้โดยเฉพาะ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์และสถาบันการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ...


 

หนังสือ The Acute Care

Sales price: 600.00 บาท

*หนังสือคู่มือการประชุมเล่มนี้ได้รวบรวมบทความซึ่งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี2558 เรียบเรียงขึ้น โดยได้จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุมในปีนี้ ได้แก่ ...


 

หนังสือ The Best ICU

Sales price: 800.00 บาท

*หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยจัดเนื้อหาเป็น 12 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program ของการประชุม ได้แก่ ...


 

หนังสือ รู้ไว้ก่อนไป ICU

Sales price: 199.00 บาท

*หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชบำบัดวิกฤตแบบกว้างๆให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยุ่ในหนังสือแต่ละบท ...